Toán Lớp 6: Con trai hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ bao nhiêu tuổi?” . Mẹ trả lời: “Tuổi con bây giờ bằng ¼ tuổi mẹ trước đây 8 năm. Sau 8 năm nữa thì tuổi con

Toán Lớp 6: Con trai hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ bao nhiêu tuổi?” . Mẹ trả lời: “Tuổi con bây giờ bằng ¼ tuổi mẹ trước đây 8 năm. Sau 8 năm nữa thì tuổi con lúc đó sẽ bằng 2/5 tuổi mẹ bây giờ. Em hãy cho biết, tuổi mẹ bây giờ là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. $\text{Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi của mẹ và con là không thay đổi}$
  $\text{Hiệu số phần bằng nhau là:}$
  $\text{5 – 2 = 3 (phần)}$
  $\text{8 năm ứng với số phần là:}$
  $\text{2 – 1 = 1 (phần)}$
  $\text{Tuổi mẹ bây giờ là:}$
  $\text{8 × 5 = 40 (tuổi)}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   40 tuổi
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi của mẹ và con là không thay đổi
      Hiệu số phần bằng nhau là:
           5 – 2 = 3 (phần)
     8 năm ứng với  số phần là:
          2 – 1 = 1 (phần)
     Tuổi mẹ bây giờ là: 
         8 × 5 = 40 (tuổi)
           Đ/S: 40 tuổi
  #Yummy

  Trả lời

Viết một bình luận