Toán Lớp 9: cho tam giác abc vuông tại a , ah vuông góc với bc , ab÷ac = 5÷12 , bc=26 . tính độ dài các cạnh góc vuông với hình chiếu của cạnh góc

Toán Lớp 9: cho tam giác abc vuông tại a , ah vuông góc với bc , ab÷ac = 5÷12 , bc=26 . tính độ dài các cạnh góc vuông với hình chiếu của cạnh góc vuông lên cạnh huyền

TRẢ LỜI

 1. -Theo bài, ta có: (AB)/(AC) = 5/12 ⇒ AB = 5/12 .AC (1)
  ΔABC vuông tại A, áp dụng định lí py-ta-go, ta được:
      BC² = AB² + AC²
  ⇒ 26² = (5/12 .AC)² + AC²
  ⇒ 676 = 25/144 .AC² + AC²
  ⇒ 676 = AC².(25/144 +1)
  ⇒ AC² = 576 ⇒ AC = 24 (cm)
  Thay AC = 24 vào (1), ta được: AB = 5/12 .24 = 10 (cm)
   

  Trả lời

Viết một bình luận