Toán Lớp 9: Mọi người rút gọn giúp em a) √(8+2 √15) – √(8-2 √15) b) √(5+2 √6) + √ (8-2 √15) c) √(4+2 √3) + √(4-2 √3) – 5/ ( √3-2 √2) – 5/( √

Toán Lớp 9: Mọi người rút gọn giúp em
a) √(8+2 √15) – √(8-2 √15)
b) √(5+2 √6) + √ (8-2 √15)
c) √(4+2 √3) + √(4-2 √3) – 5/ ( √3-2 √2) – 5/( √3+ √8)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận