Toán Lớp 5: Mười đơn vị ba mươi lăm phần nghing được viết là

Toán Lớp 5: Mười đơn vị ba mươi lăm phần nghing được viết là

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  10,035
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  Mười đơn vị : 10
  Ba mươi lăm phần nghìn : 35/1000 = 0,035
  => 10 + 0,035 = 10,035
  Vậy “Mười đơn vị ba mươi lăm phần nghìn” được viết là : 10,035

  Trả lời

Viết một bình luận