Toán Lớp 8: bài 1 hình thang ABCD (AB//CD) , ta có góc B-góc C=24 độ , góc A=1,5 góc D.tính các góc của hình thang vẽ hình nữa nha

Toán Lớp 8: bài 1 hình thang ABCD (AB//CD) , ta có góc B-góc C=24 độ , góc A=1,5 góc D.tính các góc của hình thang
vẽ hình nữa nha

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  $\text{Theo đề ta có :}$
  $\text{AB // CD}$
  ⇒ \hat{B} + \hat{C} = 180^o $\text{( trong cùng phía )}$
  ⇒ \hat{B} + \hat{C} + \hat{B} – \hat{C} = 180^o + 24^o 
  ⇒ 2\hat{B}  = 204^o 
  ⇒ \hat{B} = 102^o 
  ⇒ \hat{C} = \hat{B} – 24^o 
  ⇒ \hat{C} = 102^o – 24^o = 78^o 
  ———— 
  $\text{Theo đề ta có :}$
  $\text{AB // CD}$
  ⇒ \hat{A} + \hat{D} = 180^o $\text{( trong cùng phía )}$
  ⇒ 1,5\hat{D} + \hat{D} = 180^o 
  ⇒ 2,5\hat{D} = 180^o 
  ⇒ \hat{D} = 180^o ÷ 2,5 = 72^o 
  ⇒ \hat{A} = 180^o – 72^o = 108^o 
  ———— 
  Đáp số : 
  \hat{A} = 108^o 
  \hat{B} = 102^o 
  \hat{C} = 78^o 
  \hat{D} = 72^o
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận