Toán Lớp 8: bài 1 hình thang ABCD (AB//CD) , ta có góc B-góc C=24 độ , góc A=1,5 góc D.tính các góc của hình thang vẽ hình nữa nha

By Quỳnh

Toán Lớp 8: bài 1 hình thang ABCD (AB//CD) , ta có góc B-góc C=24 độ , góc A=1,5 góc D.tính các góc của hình thang
vẽ hình nữa nha
Viết một bình luận