Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Biết BH = 10cm , CH = 12cm . Tính BC , AH , AB , AC

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Biết BH = 10cm , CH = 12cm . Tính BC , AH , AB , AC

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  ΔABC vuông tại A, AH là đường cao:
  $⇒ \begin{cases}BC = BH + CH = 10 +12 = 22 (cm)\\AH = \sqrt{BH.CH} = \sqrt{10.12} = 2\sqrt{30} (cm) \\ AB = \sqrt{BH.BC} = \sqrt{10.22} = 2\sqrt{55} (cm) \\ AC = \sqrt{CH.BC} = \sqrt{12.22} = 2\sqrt{66} (cm)\\\end{cases} $
  *Hình:

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-co-duong-cao-ah-biet-bh-10cm-ch-12cm-tinh-bc-ah-ab-ac

  Trả lời

Viết một bình luận