Toán Lớp 9: Cho tam giác abc vuông tại a, ab =3, ac = 4 ,.tính bc ,ah ,hb (đơn vị đo là m)

Toán Lớp 9: Cho tam giác abc vuông tại a, ab =3, ac = 4 ,.tính bc ,ah ,hb (đơn vị đo là m)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho tam giác abc vuông tại a, ab =3, ac = 4 ,.tính bc ,ah ,hb (đơn vị đo là m)”

Viết một bình luận