Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1 căn hộ có diện tích 105 mét vuông .trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 mét vuông ,toàn bộ diên tích sàn còn lại dược lát bằng gỗ như

Toán Lớp 6: 1 căn hộ có diện tích 105 mét vuông .trừ bếp và nhà vệ sinh diện tích 30 mét vuông ,toàn bộ diên tích sàn còn lại dược lát bằng gỗ như nhau 18 mét vuông được lát bằng gỗ loại một giá 350000 đồng trên 1 mét vuông phần còn lại dùng gỗ loại 2 giá 170000 dông trên 1 mét vuông .công lát là 30000 đồng 1 mét vuông .tính tổng kinh phí để lát sàn căn hộ trên

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  18 240 000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích sàn được lát gỗ là: 105 – 30 (m2m2)
  Diện tích sàn lát gỗ loại 2 là: 105 – 30 – 18 (m2m2)
  Chi phí mua gỗ loại 1 là:  350 000. 18(đồng)
  Chi phí mua gỗ loại 2 là: 170 000. (105 – 30 – 18)(đồng)
  Chi phí trả công lát gạch là: 30 000. (105 – 30) (đồng)
  Biểu thức tính tổng chi phí bác Cường cần trả để lát sàn là:
       350 000. 18 + 170 000. (105 – 30 – 18) + 30 000. (105 – 30)
   = 6 300 000 + 57. 170 000 + 75 . 30 000
  = 6 300 000 + 9 690 000 + 2 250 000
  = 15 990 000 + 2 250 000
  = 18 240 000 (đồng)
  Vậy tổng chi phí cần trả để lát sàn căn hộ trên là 18 240 000 đồng.

 2.          Diện tích cần lát gỗ là :
            105 – 30 = 75 ( m )
        Số tiền để lát 18 m^2 bằng loại gỗ 1 là :
           18 xx 350 000 = 6 300 000 ( đồng )
        Số tiền để lát diện tích còn lại là :
      170 000 xx ( 75 – 18 ) = 9 690 000 ( đồng )
         Số tiền công lát gỗ là :
           30 000 xx 75 = 2 250 000 ( đồng )
           Tổng kinh phí để lát sàn căn hộ là :
      6 300 000 + 9 690 000 + 2 250 000 = 18 240 000 ( đồng )
                                           Đáp số : 18 240 000 đồng .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )