Toán Lớp 6: a)59×67-33x(-59) b)68x(-33)-33×32

Toán Lớp 6: a)59×67-33x(-59)
b)68x(-33)-33×32

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a)59×67-33x(-59) b)68x(-33)-33×32”

Viết một bình luận