Toán Lớp 6: Tìm x,y,z thuộc Z :x/3=6/y=z/15 và x+y=1

Toán Lớp 6: Tìm x,y,z thuộc Z :x/3=6/y=z/15 và x+y=1

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm x,y,z thuộc Z :x/3=6/y=z/15 và x+y=1”

 1. Trả lời:
  $\text{Áp dụng tc dãy ts bằng nhau ta có:}$
  x/3=y/6=z/15=(x+y)/(3+6)=1/9
  $\text{Do đó:}$
  x/3=1/9=>x=1/3
  y/6=1/9=>y=2/3
  z/15=1/9=>z=5/3
  $\text{Vậy}$ (x;y;z)=(1/3;2/3;5/3)

Viết một bình luận