Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x,biết: a)5.(x-2)=0 b)(5-x).(x+7)=0

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x,biết:
a)5.(x-2)=0
b)(5-x).(x+7)=0

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x,biết: a)5.(x-2)=0 b)(5-x).(x+7)=0”

 1. $ a) 5 . ( x-2 ) = 0 $ 
  $ ⇒ x – 2 = 0 $
  $ x = 2 $ 
  $ b) ( 5-x ) ( x+7) = 0 $ 
  $ ⇒ $ \(\left[ \begin{array}{l}5-x=0\\x+7=0\end{array} \right.\) 
  $ ⇒ $ \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=-7\end{array} \right.\) 

 2. a) 5 . (x – 2) = 0
  x – 2 = 0 : 5
  x – 2 = 0
  x = 0 + 2
  x = 2
  Vậy x = 2
  __________________________
  b) (5 – x).(x + 7) = 0
  => $\left[\begin{matrix} 5 – x=0\\ x+7=0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x=5 – 0\\ x=0 – 7\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x=5\\ x=-7\end{matrix}\right.$
  Vậy x = 5 ; x = -7

Viết một bình luận