Toán Lớp 6: -123<123 hay -123=123 Cái nào đúng các bạn

Toán Lớp 6: -123<123 hay -123=123 Cái nào đúng các bạn

0 bình luận về “Toán Lớp 6: -123<123 hay -123=123 Cái nào đúng các bạn”

 1. $#duyanhdeptry$
  -123<123 hay -123=123 
  Giải đáp : -123<123 vì 
  Xét trên trục số : -123 đứng sau số 0 => -123 < 0 
  123 đứng trước số 0 => 123>0 
  Vậy -123<123 
  Với theo kiến thức của mình đã học 1 số âm bất kì luôn nhỏ hơn 1 số dương
   

Viết một bình luận