Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: : Hình nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng A. Hình thang cân B. Hình tam giác đều C. Hình chữ nhật D. Hình ngũ giác

Toán Lớp 6: : Hình nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng
A. Hình thang cân
B. Hình tam giác đều
C. Hình chữ nhật
D. Hình ngũ giác

Comments ( 2 )

 1. Hình nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng
  A. Hình thang cân
  B. Hình tam giác đều
  C. Hình chữ nhật
  D. Hình ngũ giác
  @ Pear ????
  # Học tốt nhó :333
  Nếu câu trả lời của mìn hữu íchh thì mìnhh xinn CTLHN ak !
   

 2. Hình nào vừa có tâm đối xứng, vừa có trục đối xứng.
  A. Hình thang cân.
  B. Hình tam giác đều.
  C. Hình chữ nhật.
  D. Hình ngũ giác.
  Giải đáp:
  C. Hình chữ nhật.
  Hoàn thiện:
  Hình chữ nhật là hình vừa có tâm, vừa có trục đối xứng.
  Chúc chủ tus học tốt!
  Xin CTLHN!
  @Mrlin0112

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )