Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC . Đường cao AH với AB=20,BC=25,BH=16. Chứng minh tam giác ABC vuông

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC . Đường cao AH với AB=20,BC=25,BH=16. Chứng minh tam giác ABC vuông

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   CHÚC BẠN HỌC TỐT
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (Hình bạn tự vẽ nha )
  áp dụng định lý Pi-ta-go vào Δ vuông ABH ta có:
  $BH^{2}$ + $AH^{2}$  = $AB^{2}$ 
  Hay $16^{2}$  + $AH^{2}$  = $20^{2}$ 
  ⇔     $AH^{2}$ = 144
  ⇒ AH = 12 đvđd
  Ta có: BH+HC=BC
  ⇒HC = 25-16 = 9 đvđd
  áp dụng định lý Pi-ta-go vào Δ vuông ACH ta có:
  $CH^{2}$ + $AH^{2}$  = $AC^{2}$ 
  Hay $9^{2}$  + $12^{2}$  = $AC^{2}$ 
  ⇔     $AC^{2}$ = 225
  ⇒ AC = 15 đvđd
  Ta lại có 
  $AB^{2}$ + $AC^{2}$  = $BC^{2}$ 
  ( do $20^{2}$ + $15^{2}$  = $25^{2}$ )
  áp dụng đ/lý Pi-ta-go đảo ta suy ra đc Δ ABC là Δ vuống
  kimlien123
  xin ctlhn

  Trả lời
 2. Giải đáp: tam giác ABC vuông tại A
   Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  BH+CH=BC
  => CH=BC-BH
  => CH=25-16=9
  Ta lại có:
  AH^2=BH.CH
  => AH=\sqrt{BH.CH}=\sqrt{16.9}=12
  Xét tam giác AHC vuông tại H có:
  AH^2+CH^2=AC^2
  => AC = 15
  Xét tam giác ABC có:
  AB^2+AC^2=20^2+15^2=625
  BC^2=25^2=625
  => AB^2+AC^2=BC^2 (Theo định lí pi-ta-go đảo)
  Vậy tam giác ABC vuông tại A

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-duong-cao-ah-voi-ab-20-bc-25-bh-16-chung-minh-tam-giac-abc-vuong

  Trả lời

Viết một bình luận