Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 98m. Chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. A) Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất. B)Tìm diện tích c

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 98m. Chiều rộng bằng 3/4 chiều dài.
A) Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.
B)Tìm diện tích của mảnh đất đó.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a) Chiều dài:28m
  Chiều rộng:21m
  b)588m^2
  Trình bày lời giải:
  a)
  Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là:
  98:2=49(m)
  => Tổng của chiều dài và chiều rộng là:49m
  Mà chiều rộng bằng 3/4 chiều dài nên ta có sơ đồ sau:
  $\left.\begin{matrix}
  \text{Chiều dài:|—|—|—|—|}\\\text{Chiều rộng:|—|—|—|}
  \end{matrix}\right\}49m$
  Tổng số phần bằng nhau là:
  4+3=7(text{phần})
  Giá trị của một phần là:
  49:7=7(m)
  Chiều dài của mảnh đất là:
  7xx4=28(m)
  Chiều rộng của mảnh đất là:
  7xx3=21(m)
  b)
  Diện tích của mảnh đất là:
  28xx21=588(m^2)
  Đáp số:a) Chiều dài:28m
              Chiều rộng:21m
              b)588m^2

  Trả lời
 2. \text{a)}
  Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  98 : 2 = 49 (m)
  Tổng số phần bằng nhau là :
  3+4 = 7 ( phần )
  Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  49 : 7 ×4 = 28 (m)
  Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  49 -28 =21(m)
  \text{b)}
  Diện tích của mảnh đất đó là :
  28 × 21 = 588(m^2)
  Đáp số : 
  \text{a)} Chiều dài : 28m và Chiều rộng : 21m
  \text{b)} 588m^2

  Trả lời

Viết một bình luận