Toán Lớp 6: A)3x+27=45 B)35-5(x-1)=10 C)4.2mũ x -3=125

Toán Lớp 6: A)3x+27=45
B)35-5(x-1)=10
C)4.2mũ x -3=125

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  3x + 27 = 45
  -> 3x = 18
  -> x = 6
  b)
  25 – 5(x – 1) = 10
  -> 5(x – 1) = 15
  -> x – 1 = 3
  -> x = 4
  c)
  4 . 2^x – 3 = 125
  -> 4 . 2^x = 128
  -> 2^x = 32
  -> x = 5

  Trả lời

Viết một bình luận