Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: 1 cửa hàng bán vải ; ngày 1 bán được 514 m ; ngày 2 nhiều hơn ngày 1 36 m ; ngày 3 ít hơn ngày 1 216 m . hỏi TBC mỗi cửa hàng đó bán

Toán Lớp 4: 1 cửa hàng bán vải ; ngày 1 bán được 514 m ; ngày 2 nhiều hơn ngày 1 36 m ; ngày 3 ít hơn ngày 1 216 m . hỏi TBC mỗi cửa hàng đó bán được bao nhiêu m vải?

Comments ( 2 )

 1. Ngày 2 bán được số mét vải là : 
   514 +  36 = 550 ( m )
  Ngày 3 bán được số mét vải là :
    514 – 216 = 298 ( m )
  TBC mỗi ngày bán được số mét vải là :
      ( 514 + 550 + 298 ) : 3 = 454 ( m )
                          Đáp số :  454 m vải
  Xoài xin gửi ~
  Chúc hok tốt nhó :33 !
  Xin hay nhất cho nhóm ạ !

 2.                                                        Giải
                             Ngày thứ 2 cửa hàng đó bán được số mét vải là:
                                               514 + 136=550 (m vải)
                             Ngày thứ 3 cửa hàng đó bán được số mét vải là:
                                               514 – 216=288 (m vải)
                             Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số mét vải là:
                                            (514 + 550 + 288) : 3=454 (m vải)
                                                                     Đáp số:454 m vải
                                                   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )