Toán Lớp 9: cho hình thang vuông ABCD.Góc A=góc B=90 độ,AB=AD=2cm,DC=2 căn 2.Tính độ dài đường chéo AC

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 9: cho hình thang vuông ABCD.Góc A=góc B=90 độ,AB=AD=2cm,DC=2 căn 2.Tính độ dài đường chéo AC

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho hình thang vuông ABCD.Góc A=góc B=90 độ,AB=AD=2cm,DC=2 căn 2.Tính độ dài đường chéo AC”

 1. Giải đáp:
  AC=2\sqrt5 cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Từ C kẻ CH ⊥AD
  =>Tứ giác AHCB là hình chữ nhật(tứ giác có 3 góc vuông)
  =>AB=HC=2(cm)
  Có HD=\sqrt(CD^2-HC^2)
  HD=\sqrt((2\sqrt2)^2-2^2)
  HD=\sqrt(8-4)=\sqrt4=2(cm)
  Có AH=AD+HD=2+2=4(cm)
  Có AC=\sqrt(AH^2+HC^2)
  AC=\sqrt(4^2+2^2)
  AC=\sqrt(16+4)
  AC=\sqrt20=2\sqrt5(cm)
  Vậy AC=2\sqrt5 cm.

  Trả lời
 2. – Từ D hạ 1 đường cao DH xuống BC(H thuộc BC), ta có: ADHB là hình chữ nhật nên: AB = DH = 2cm, BH = AD = 2cm.
  – Trong tam giác vuông DHC:
  HC² = DC² – DH² ( Định lí Pi-ta-go)
  => HC² = (2.√2)² – 2² = 4
  => HC = 2(cm)(HC>0)
  – Lại có: BC = BH + HC = 2 + 4 = 6(cm)
  – Trong tam giác vuông ABC có: AC² = AB² + BC² = 6² + 2² = 40
  => AC = 2.√10(cm)(AC>0)
  – Vậy độ dài đường chéo AC dài 2.√10cm
   

  Trả lời

Viết một bình luận