Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(m-3)x+2. Tìm giá trị m trong mỗi trường hợp sau a) hàm số y=(m-3)x+2 là hàm số đồng biến b) đồ thị là đường thẳng song so

Toán Lớp 9: Cho hàm số y=(m-3)x+2. Tìm giá trị m trong mỗi trường hợp sau
a) hàm số y=(m-3)x+2 là hàm số đồng biến
b) đồ thị là đường thẳng song song với đường thẳng y=2x
c) đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;3)
d) đồ thị hàm số tạo với tia Ox góc α =60 độ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (d):y=(m-3)x+2 đồng biến trên R khi m-3>0 ⇔ m>3
  b) (d_{1}):y=2x
  Để $(d)//$ (d_{1}) ⇔ m-3=2 ⇔ m=5
  c) (d) đi qua A(2;3) ⇔ 3=2(m-3)+2
  ⇔ 3=2m-6+2 ⇔ 3=2m-4 ⇔ 2m=7 ⇒ m=7/2
  d) Đồ thị hàm số tạo với trục Ox 60^o
  ⇔ tan60=m-3 ⇔ m-3=\sqrt{3} ⇔ m=3+\sqrt{3}

  Trả lời

Viết một bình luận