Toán Lớp 5: Nhà bác Hiếu có một thửa ruộng hình chữ nhậtcó chu vi bằng 72m, được chia thành hai mảnh. Một mảnh hình vuông đẻ trồng khoai, một mảnh

Toán Lớp 5: Nhà bác Hiếu có một thửa ruộng hình chữ nhậtcó chu vi bằng 72m, được chia thành hai mảnh. Một mảnh hình vuông đẻ trồng khoai, một mảnh hình chữ nhật để trồng ngô ( như hình vẽ ). Mảnh đất để trồng ngô có diện tích gấp 4 lần diện tích mảnh đất trồng khoai. Diện tích mảnh đất trồng khoai là………m2.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Chiều rộng của mảnh hình chữ nhật cũng là độ dài cạnh mảnh hình vuông. 
  Khi đó diện tích mảnh đất trồng ngô gấp 4lần diện tích mảnh đất trồng khoai tức là chiều dài mảnh đất trồng ngô gấp 4lần chiều rộng. 
  Chiều dài thửa ruộng bằng số lần chiều rộng là: 
  4+1=5(lần) 
  Nếu thửa ruộng có chiều rộng là 1phần thì chiều dài là 5phần.
  Tổng số phần bằng nhau là: 
  1+5=6(phần) 
  CHiều rộng là: 
  72÷6×1=12(m)
  Chiều dài là: 
  72−12=60(m)
  Diện tích thửa ruộng là: 
  60×12=720(m2)
  Diện tích mảnh đất trồng khoai là 1phần thì diện tích mảnh đât trồng ngô là 4phần.
  Tổng số phần bằng nhau là: 
  1+4=5(phần) 
  Diện tích mảnh đất trồng khoai là: 

  Trả lời
 2. Nửa chu vi của thửa ruộng là: 80 : 2 = $40$ (m)
  Coi chiều rộng là 1 phần thì chiều dài mảnh đất là:
                      1 x 3 + 1 = 4 (phần)
  Tổng số phần chiều dài và chiều rộng là:
                      1 + 4 = $5$ (phần)
  Chiều rộng thửa ruộng hay cạnh của mạnh đất trồng khoai là:
                      40 : 5 x 1 = 8 (m)
  Diện tích mảnh đất trồng khoai là:
                        8 x 8 = 64 ()
                                   Đáp số: $64$ $m^{2}$ 
   

  Trả lời

Viết một bình luận