Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho x thỏa mãn: 7,5 < x < 7,6. Hỏi x có thể nhận giá trị nào dưới đây? A. 7,60 B. 7,65 C. 7,5

Toán Lớp 5: Cho x thỏa mãn: 7,5 < x < 7,6. Hỏi x có thể nhận giá trị nào dưới đây? A. 7,60 B. 7,65 C. 7,5 D. 7,56

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các giá trị x thoả mãn 7,5 < x < 7,6 là { 7,51 ; 7,52 ; 7,53 ; 7,54 ; 7,55 ; 7,56 ; … }
  ⇒ x có thể nhận giá trị là 7,56 
  ⇒ Chọn D
  Chúc bn học tốt . Xin clthn ạ ^_^
  $#anime2k10$
   

 2. A. 7,60 (không thỏa mãn vì 7,60 = 7,6)
  B. 7,65 (không thỏa mãn vì 7,65 > 7,6)
  C. 7,5 (không thỏa mãn vì 7,5<x)
  D. 7,56 (thỏa mãn vì 7,5<7,56<7,6)
  => Chọn D.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )