Toán Lớp 5: Cho x thỏa mãn: 7,5 < x < 7,6. Hỏi x có thể nhận giá trị nào dưới đây? A. 7,60 B. 7,65 C. 7,5

Toán Lớp 5: Cho x thỏa mãn: 7,5 < x < 7,6. Hỏi x có thể nhận giá trị nào dưới đây? A. 7,60 B. 7,65 C. 7,5 D. 7,56

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các giá trị x thoả mãn 7,5 < x < 7,6 là { 7,51 ; 7,52 ; 7,53 ; 7,54 ; 7,55 ; 7,56 ; … }
  ⇒ x có thể nhận giá trị là 7,56 
  ⇒ Chọn D
  Chúc bn học tốt . Xin clthn ạ ^_^
  $#anime2k10$
   

  Trả lời

Viết một bình luận