Toán Lớp 6: bỏ dấu ngoặc của phép tính -(-a+b) – (c-d-e)

Toán Lớp 6: bỏ dấu ngoặc của phép tính -(-a+b) – (c-d-e)

TRẢ LỜI

 1. -(-a+b)-(c-d-e) $\\$ =a-b-c+d+e $\\$
  @ Trước khi đổi dấu:$\\$
  * Nếu đằng trước dấu ngoặc có dấu trừ thì ta đổi dấu hết tất cả trong ngoặc. $\\$
  * Nếu đằng trước dấu ngoặc có dấu cộng thì ta đổi giữ nguyên hết tất cả trong ngoặc.
   

  Trả lời
 2. -(-a+b)-(c-d-e)
  =-(-a)-b-c+d+e
  =a-b-c+d+e
  *Quy tắc dấu ngoặc :
  – Trước dấu ngoặc là số trừ, các số hạng trong ngoặc đổi dấu
  + thành $-$
  $-$ thành $+$
  – Trước dấu ngoặc là dấu cộng, các số hạng trong ngoặc giữ nguyên

  Trả lời

Viết một bình luận