Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho hàm số y=x+4 (d) lập ptrinh đường thẳng (d1) bt đường thẳng (d1) đi qua điểm M(-3;-1) và song song vs đường thẳng (d)

Toán Lớp 9: cho hàm số y=x+4 (d) lập ptrinh đường thẳng (d1) bt đường thẳng (d1) đi qua điểm M(-3;-1) và song song vs đường thẳng (d)

Comments ( 2 )

 1. Gọi $(d_{1})$ cần tìm là $y=ax+b$
  Vì $(d_{1})//(d)$ nên:
  $\left \{ {{a=1} \atop {b\neq4}} \right.$ 
  =>$(d_{1}): y=x+b (b\neq0)$
  Vì $(d_{1})$ đi qua điểm $M(-3;-1)$ nên:
  $-1=-3+b$=>$b=2 (t/m)$
  Vậy $(d_{1}): y=x+2$

 2. $(d_1)//(d): y=x+4$
  $\to (d_1)$ có dạng $y=x+b$ ($b\ne 4$)
  Thay $x=-3; y=-1$ vào $d_1$, ta có:
  $-3+b=-1$
  $\to b=3-1=2$ (TM)
  Vậy: $(d_1): y=x+2$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )