Toán Lớp 9: cho hàm số y=x+4 (d) lập ptrinh đường thẳng (d1) bt đường thẳng (d1) đi qua điểm M(-3;-1) và song song vs đường thẳng (d)

Toán Lớp 9: cho hàm số y=x+4 (d) lập ptrinh đường thẳng (d1) bt đường thẳng (d1) đi qua điểm M(-3;-1) và song song vs đường thẳng (d)

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho hàm số y=x+4 (d) lập ptrinh đường thẳng (d1) bt đường thẳng (d1) đi qua điểm M(-3;-1) và song song vs đường thẳng (d)”

Viết một bình luận