Toán Lớp 6: B1 Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn 11. Tập hợp a có bao nhiêu phần tử

Toán Lớp 6: B1 Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn 11. Tập hợp a có bao nhiêu phần tử

0 bình luận về “Toán Lớp 6: B1 Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn và nhỏ hơn 11. Tập hợp a có bao nhiêu phần tử”

 1. Giải đáp:
  – Cách 1: A= { 7; 8; 9; 10 }
  – Cách 2: A= { x ∈ N | 6< x< 11 }
  Tập hợp A có 4 phần tử (7, 8, 9, 10).
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  * Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp.
  * Cách 2: Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.
  Chúc bạn học tốt!
  Xin ctlhn cho nhóm nhé!

Viết một bình luận