Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = 3/4 x^2 . Kết luận nào sau đây là đúng A. Không xác định đc GTNN của hàm số B. Xác dịnh đc GTLN của hàm số C. y=0 là GTN

Toán Lớp 9: Cho hàm số y = 3/4 x^2 . Kết luận nào sau đây là đúng
A. Không xác định đc GTNN của hàm số
B. Xác dịnh đc GTLN của hàm số
C. y=0 là GTNN của hàm số
D. y-0 là GTLN của hàm số

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:ta có:
  $\frac{3}{4}$x²≥0 ∀x
  ⇒ GTNN của hàm số trên là 0
  y=0 là GTNN của hàm số
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )