Toán Lớp 9: cho hai hàm số y=-2x + 3 và y = 3x vẽ đồ thị hai hàm số d1 và d2

Toán Lớp 9: cho hai hàm số y=-2x + 3 và y = 3x vẽ đồ thị hai hàm số d1 và d2

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho hai hàm số y=-2x + 3 và y = 3x vẽ đồ thị hai hàm số d1 và d2”

 1. $\text{- Ta lập các bảng giá trị của các hàm số:}$
  $\begin{array}{|c|ccc|ccc|}\hline {x} && {0} &&& {\frac{3}{2}} & \\\hline {y=-2x+3} && {3} &&& {0}  & \\\hline\end{array}$    $\begin{array}{|c|ccc|ccc|}\hline {x} && {0} &&& {1} & \\\hline {y=3x} && {0} &&& {3}  & \\\hline\end{array}$
  $\text{- Vẽ các đồ thị như hình dưới.}$
       $\text{~ $(d_1)$ – Đồ thị màu đỏ.}$
       $\text{~ $(d_2)$ – Đồ thị màu xanh.}$

  toan-lop-9-cho-hai-ham-so-y-2-3-va-y-3-ve-do-thi-hai-ham-so-d1-va-d2

Viết một bình luận