Toán Lớp 7: Cho biết 42 người làm xong công việc trong 15 ngày hỏi cần bao nhiêu người để hoàn thành công việc đó trong 10 ngày

Toán Lớp 7: Cho biết 42 người làm xong công việc trong 15 ngày hỏi cần bao nhiêu người để hoàn thành công việc đó trong 10 ngày

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho biết 42 người làm xong công việc trong 15 ngày hỏi cần bao nhiêu người để hoàn thành công việc đó trong 10 ngày”

 1. Giải đáp:
   63 người 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                 Gọi số người làm xong công việc đó trong 10 ngày là x (x ∈ N*)
   Do số người và số ngày làm xong công việc đó là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có:
  $\frac{42}{x}$ $=$ $\frac{10}{15}$
  ⇒ $x=$ $\frac{42.15}{10}$ $=63$ (thỏa mãn)
  Vậy số người làm xong công việc đó trong 10 ngày là 63 người .

Viết một bình luận