Toán Lớp 6: Câu: 57:(Điền từ vào ô trống) Điền vào dấu …….. để phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố đúng là ==-..

Toán Lớp 6: Câu: 57:(Điền từ vào ô trống)
Điền vào dấu …….. để phân tích số 18 ra thừa
số nguyên tố đúng là …………………………

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu: 57:(Điền từ vào ô trống) Điền vào dấu …….. để phân tích số 18 ra thừa số nguyên tố đúng là ==-..”

Viết một bình luận