Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử a) x^2 – 4y^2 + 2x + 1 b) x^2 – y^2

Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử
a) x^2 – 4y^2 + 2x + 1
b) x^2 – y^2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Phân tích thành nhân tử a) x^2 – 4y^2 + 2x + 1 b) x^2 – y^2”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  a) x^2 – 4y^2 + 2x + 1
  = ( x^2 + 2x + 1 ) – 4y^2
  = ( x + 1 )^2 – 4y^2
  = ( x + 1 – 2y ) ( x + 1 + 2y )
  – Áp dụng hằng đẳng thức số 1 và 3
  b) x^2 – y^2
  = ( x – y ) ( x + y )
  – Áp dụng hằng đẳng thức số 3

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) x^2 – 4y^2 + 2x + 1
  = (x^2 + 2x + 1) – 4y^2
  = (x + 1)^2 – (2y)^2
  = (x + 1 – 2y)(x + 1 + 2y)
  – HĐT a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2
  – HĐT a^2 – b^2 = (a + b)(a – b)
  b) x^2 – y^2
  = (x – y)(x + y)
  – HĐT a^2 –  b^2 = (a – b)(a + b)

  Trả lời

Viết một bình luận