Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu: 58:(Điền từ vào ô trống) Cho các số nguyên tố 79;83;89;97;101;991;997 điền vào dấu …… để tìm được số nguyên tố lớn nhất có hai chữ

Toán Lớp 6: Câu: 58:(Điền từ vào ô trống)
Cho các số nguyên tố
79;83;89;97;101;991;997 điền vào dấu …… để
tìm được số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số là
…………………………

Comments ( 2 )

 1. Danh sách các số nguyên tố (2,3,5,7,11,13,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,97,101,103,…)
  Vậy đáp án là:97 vì số 97 là số nguyên tố lớn nhất có 2 chữ số.
  Đây gửi bạn.

 2. Giải đáp:
   97 nha
  đây là danh sách số nguyên tố
  2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107 , ..

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang