Toán Lớp 6: Câu: 58:(Điền từ vào ô trống) Cho các số nguyên tố 79;83;89;97;101;991;997 điền vào dấu …… để tìm được số nguyên tố lớn nhất có hai chữ

Toán Lớp 6: Câu: 58:(Điền từ vào ô trống)
Cho các số nguyên tố
79;83;89;97;101;991;997 điền vào dấu …… để
tìm được số nguyên tố lớn nhất có hai chữ số là
…………………………

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu: 58:(Điền từ vào ô trống) Cho các số nguyên tố 79;83;89;97;101;991;997 điền vào dấu …… để tìm được số nguyên tố lớn nhất có hai chữ”

Viết một bình luận