Toán Lớp 7: Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

Toán Lớp 7: Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày?”

 1. Giải đáp:
   12 tháng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   – Mỗi năm có 12 tháng 
  -> Mỗi tháng đều có hơn 28 ngày hoặc có đúng 28 ngày (tháng 2 năm nhuận)
  -> Có 12 tháng có 28 ngày 

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Tháng 2 có 28 ngày (là tháng có số ngày ít nhất) còn lại các tháng khác đều có nhìu hơn 28 ngày. Vì thế mỗi năm có tổng cộng 12 tháng thì 12 tháng đều có 28 ngày!
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tháng 2 có 28 ngày (là tháng có số ngày ít nhất) còn lại các tháng khác đều có nhìu hơn 28 ngày. Vì thế mỗi năm có tổng cộng 12 tháng thì 12 tháng đều có 28 ngày!
  CHO MIK CTLHN NHA
  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  Trả lời

Viết một bình luận