Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O), đường kính AB=2R. Điểm M di động trên đường tròn. Kéo dài AM 1 đoạn MD=AM. Tìm quỹ tích của điểm D?

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O), đường kính AB=2R. Điểm M di động trên đường tròn. Kéo dài AM 1 đoạn MD=AM. Tìm quỹ tích của điểm D?

Comments ( 1 )

 1. Ta có:
  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
  $\Rightarrow BM\perp AM$
  $\Rightarrow BM\perp AD$
  Lại có: $MA = MD$
  $\Rightarrow \triangle ABD$ cân tại $B$
  $\Rightarrow BD = AB = 2R$
  $\Rightarrow B$ cố định và $BD=2R$ không đổi
  Vậy khi $M$ di chuyển trên $(O)$, $M$ di chuyển trên đường tròn tâm $B$ bán kính $2R$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc