Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một con ốc sên leo lên một cái cây 10m. Ban ngày leo được 3m, ban đêm bị tuột xuống 2m. Hỏi sau mấy ngày con ốc sên đó leo được lên cây

Toán Lớp 6: Một con ốc sên leo lên một cái cây 10m. Ban ngày leo được 3m, ban đêm bị tuột xuống 2m. Hỏi sau mấy ngày con ốc sên đó leo được lên cây

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:10 ngày
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ban ngày leo được 3m, ban đêm tụt 2m => Cả ngày và đêm leo được 1m
  Cái cây cao 10m 
  Mà mỗi 1 ngày leo được 1m
   [(10-1):1]+1=10 (theo công thức của Gauss)
  => Cần 10 ngày để con ốc sên leo lên cây

 2. Sau 1 ngày con ốc sên đó leo được số mét là :
  3 – 2 = 1 ( m )
  Sau số ngày con ốc sên đó leo được lên cây là :
  10 : 1 = 10 ( ngày )
              Đáp số : 10 ngày
  #dtkc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung