Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Một cửa hàng bán 240kg gạo,trong đó 85%là gạo tẻ còn lại là gạo nếp.Cửa hàng đó bán được bao nhiêu gạo nếp

Toán Lớp 4: Một cửa hàng bán 240kg gạo,trong đó 85%là gạo tẻ còn lại là gạo nếp.Cửa hàng đó bán được bao nhiêu gạo nếp

Comments ( 2 )

 1. Cửa hàng đó có số kilogam gạo tẻ:
  240 : 100 x 85 = 204 ( kg )
  Cửa hàng đó có số kilogam gạo nếp:
  240 – 204 = 36 ( kg )
  Đáp số: 36 kg

 2. $\text{Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo tẻ là:}$
  $\text{240 : 100% x 85 % = 204 (kg)}$
  $\text{Cửa hàng đó có số ki-lô-gam gạo nếp là:}$
  $\text{240 – 204 = 36 (kg)}$
  $\text{Đáp số : 36 g }$
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung