Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho biểu thức p= căn x /căn x +3 +2 căn x/căn x-3 – 3x+9/x-9 Nêu điều kiện xác định của p, rút gọn p, tính giá trị biểu thức p khi x=16

Toán Lớp 9: Cho biểu thức p= căn x /căn x +3 +2 căn x/căn x-3 – 3x+9/x-9
Nêu điều kiện xác định của p, rút gọn p, tính giá trị biểu thức p khi x=16
Em cần ngay bh Mn giúp em vs!!!!!!!

Comments ( 1 )

  1. Câu trả lời trong ảnh. CHÚC BẠN HỌC TỐT ^^
     

    toan-lop-9-cho-bieu-thuc-p-can-can-3-2-can-can-3-3-9-9-neu-dieu-kien-ac-dinh-cua-p-rut-gon-p-tin

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )