Toán Lớp 9: Cho biểu thức p= căn x /căn x +3 +2 căn x/căn x-3 – 3x+9/x-9 Nêu điều kiện xác định của p, rút gọn p, tính giá trị biểu thức p khi x=16

Toán Lớp 9: Cho biểu thức p= căn x /căn x +3 +2 căn x/căn x-3 – 3x+9/x-9
Nêu điều kiện xác định của p, rút gọn p, tính giá trị biểu thức p khi x=16
Em cần ngay bh Mn giúp em vs!!!!!!!

TRẢ LỜI

Viết một bình luận