Toán Lớp 9: cho alpha <45°,chứng minh các hệ thức sau: cos2 alpha =cos² alpha-sin²alpha

Toán Lớp 9: cho alpha <45°,chứng minh các hệ thức sau: cos2 alpha =cos² alpha-sin²alpha

0 bình luận về “Toán Lớp 9: cho alpha <45°,chứng minh các hệ thức sau: cos2 alpha =cos² alpha-sin²alpha”

Viết một bình luận