Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 4 ( 1,0 điểm) Cho hàm số y = ax a) Biết đồ thị hàm số qua A(1;2) tìm a? b) Vẽ đồ thị hàm số với hệ số a vừa tìm đượ

Toán Lớp 7: Bài 4 ( 1,0 điểm) Cho hàm số y = ax
a) Biết đồ thị hàm số qua A(1;2) tìm a?
b) Vẽ đồ thị hàm số với hệ số a vừa tìm được ở câu a

Comments ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
                 y=ax (a\ne0)
  a) Xét A(1;2) có x=1;y=2
  Vì đồ thị hàm số y=ax (a\ne0) đi qua điểm A nên ta có:
  2=a.1
  =>a=2:1
  =>a=2
  Vậy a=2
  b) Thay a=2 vào đồ thị hàm số y=ax ta được đồ thị hàm số y=2x
  Cho x=1 =>y=2
  => A(1;2) thuộc đồ thị hàm số y=2x
  Vẽ đường thẳng OA là đồ thị hàm số y=2x

  toan-lop-7-bai-4-1-0-diem-cho-ham-so-y-a-a-biet-do-thi-ham-so-qua-a-1-2-tim-a-b-ve-do-thi-ham-so

 2. Bài 4:
  a) Hình
  b) Ta có:
  x=1;y=2
  Lại có: y=ax
  ->2=a1
  ->a=2.1=2
  ->y=2x
  Vậy y=2x
  Hình 

  toan-lop-7-bai-4-1-0-diem-cho-ham-so-y-a-a-biet-do-thi-ham-so-qua-a-1-2-tim-a-b-ve-do-thi-ham-so

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )