Toán Lớp 9: Cho 2 hàm số y= -2x và y=2x-3 a) vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ b) tìm tọa độ giao điểm của 2đồ thị hàm số t

Toán Lớp 9: Cho 2 hàm số y= -2x và y=2x-3
a) vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ
b) tìm tọa độ giao điểm của 2đồ thị hàm số trên

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho 2 hàm số y= -2x và y=2x-3 a) vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ b) tìm tọa độ giao điểm của 2đồ thị hàm số t”

 1. câu a hình bạn tự vẽ nhé
  câu b
  phương trình hoành độ giao điểm của y = -2x và y = 2x – 3 là 
  -2x = 2x – 3
  -4x = 3
  x = -3/4
  mà y = -2x = -2 . (-3)/4 = 3/2
  vậy tọa độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số trên là ( -3/4 ; 3/2 )

  Trả lời

Viết một bình luận