Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho 2 hàm số y= -2x và y=2x-3 a) vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ b) tìm tọa độ giao điểm của 2đồ thị hàm số t

Toán Lớp 9: Cho 2 hàm số y= -2x và y=2x-3
a) vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ
b) tìm tọa độ giao điểm của 2đồ thị hàm số trên

Comments ( 1 )

 1. câu a hình bạn tự vẽ nhé
  câu b
  phương trình hoành độ giao điểm của y = -2x và y = 2x – 3 là 
  -2x = 2x – 3
  -4x = 3
  x = -3/4
  mà y = -2x = -2 . (-3)/4 = 3/2
  vậy tọa độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số trên là ( -3/4 ; 3/2 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla