Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một tủ cấp đông, khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 22 độ C. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 2 độ C mỗi phút. Hỏi phải mất b

Toán Lớp 6: Một tủ cấp đông, khi chưa bật tủ thì nhiệt độ bằng 22 độ C. Khi bật tủ đông, nhiệt độ bên trong tủ giảm 2 độ C mỗi phút.
Hỏi phải mất bao lâu để tủ đông đạt -10 độ C
mong các bạn giúp mik

Comments ( 2 )

 1. Tủ cấp đông đã giảm: 22 – (-10) = 32 (độ C)
  Để tủ đông đạt -100C thì mất số thời gian là: 32 : 2 = 16 (phút)
  Vậy cần mất 16 phút để tủ đông đạt -100C.
   

 2. Giải đáp:
   Vì 1 phút giảm 2 độ C.
  suy ra khi để 11 phút thì nhiệt độ và 0 độ c
  2 độ C gấp -10 độ c số lần:
   2 : -10= 20 lần
  Đổi 1 phút bằng 60 giây.
  -10 độ c mất thêm số giây:
        60: 20 = 3 giây
  Suy ra cần số thời gian để được – 10 độ c:
       11 phút + 3 giây= 11 phút 3 giây.
                         Đáp số: 11 phút 3 giây.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     Ta thấy nhiệt độ tủ là 22 độ c.
  Suy ra ta lấy 22 : 2= 11 phút để tìm số phút tủ đông đạt -10 độ c.
  2 độ C gấp -10 độ c số lần:
   2 : (-10)= 20 lần
  Một phút = 60 giây.
  Ta tính xem để xuống -10 độ c cần số thời gian:
       60s : 20= 3 giây.
  Cuối cùng ta lấy 11 phút + 3 giây để có kết quả.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )