Toán Lớp 8: tính nhanh : (25a ² – 30ab + 9b ²) : (3b – 5a)

Toán Lớp 8: tính nhanh :
(25a ² – 30ab + 9b ²) : (3b – 5a)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tính nhanh : (25a ² – 30ab + 9b ²) : (3b – 5a)”

Viết một bình luận