Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu ô tô đã được điều chỉnh lại vào ngày 1 tháng 7 năm 2016,dẫn tới việc thay đổi mạnh t

Toán Lớp 9: cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu ô tô đã được điều chỉnh lại vào ngày 1 tháng 7 năm 2016,dẫn tới việc thay đổi mạnh trong cách tính giá xe. Trong tất cả các loại xe ,thì chỉ có xe cỡ nhỏ chở người dưới 10 chỗ, dung tích xi lanh động cơ từ 1500 cm^3 trở xuống được giảm thuế suất so với hiện hành. Mức thuế cho loại xe này được giảm từ 45% trước ngày 10/7/2016 xuống còn 40% , và có thể tiếp tục giảm xuống còn 35% kể từ ngày 1/1/2018. Hôm nay, ngày 10/10/2017 một xe ô tô được chào bán với giá 581 triệu . hỏi
a) giá xe đố trước thuế ?
b) xe đó nếu bán vào ngày 15/6/2016 là bao nhiêu ?
giúp mình bài này nha :))

Comments ( 1 )

 1. a)  Ta có  : ngày 01/07/2017 một xe ô tô chào đón với giá 581 triệu đồng 
  => Mức thuế là 40% ( mà trong đó giá xe là 100% ; thuế là 40% )
  => Tổng giá trị của xe là 140%
  => giá xe đó trước thuế là :
               581 : 140% = 415 ( triệu đồng)
  b)    giá xe bán ngày 15/06/2016 ( có mức thuế là 45% )
  => giá trị xe là 145%
  =>giá của xe vào ngày 15/06/2016 là :
              415 : 100 x 145 = 601,75 ( triệu đồng )
           giá xe bán ngày 01/01/2018 ( có mức thuế là 35% )
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )