Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Các góc của tứ giác có thể là: A. 4 góc nhọn B. 4 góc tù C. 4 góc vuông D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Toán Lớp 9: Các góc của tứ giác có thể là:
A. 4 góc nhọn
B. 4 góc tù
C. 4 góc vuông
D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Comments ( 2 )

 1. $#Chi$
  Các góc của tứ giác có thể là :
  $→$ Chọn C
  $⇒$ Vì khi đó tổng các góc của tứ giác này bằng 3600.
  $#Chúc bạn học tốt$
   

 2. Các góc của tứ giác có thể là:
  A. 4 góc nhọn
  B. 4 góc tù
  C. 4 góc vuông
  D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn
  Các góc của tứ giác có thể là 4 góc vuông vì khi đó tổng các góc của tứ giác này bằng 3600 . Các trường hợp còn lại không thỏa mãn định lí tổng các góc trong tam giác.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )