Toán Lớp 9: Các góc của tứ giác có thể là: A. 4 góc nhọn B. 4 góc tù C. 4 góc vuông D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

Toán Lớp 9: Các góc của tứ giác có thể là:
A. 4 góc nhọn
B. 4 góc tù
C. 4 góc vuông
D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Các góc của tứ giác có thể là: A. 4 góc nhọn B. 4 góc tù C. 4 góc vuông D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn”

 1. Các góc của tứ giác có thể là:
  A. 4 góc nhọn
  B. 4 góc tù
  C. 4 góc vuông
  D. 1 góc vuông, 3 góc nhọn
  Các góc của tứ giác có thể là 4 góc vuông vì khi đó tổng các góc của tứ giác này bằng 3600 . Các trường hợp còn lại không thỏa mãn định lí tổng các góc trong tam giác.
   

Viết một bình luận