Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Hv có cạnh 6 m . Chu vi hv đó là

Toán Lớp 5: Hv có cạnh 6 m . Chu vi hv đó là

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Chu vi cái ao hình vuông là:
  $\text{6×4=24}$(m)
  $\text{Đáp số: $\text{24}$m}$
  Công thức
  Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy cạnh nhân với 4

 2. Chu vi của hình vuông là :
         6 × 4 = 24(m)
            Đ/S : 24m
  Muốn tìm P của HV = a × 4 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương