Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh huyền BC. Kẻ DH vuông góc với AC ( H thuộc AC) Trên tia đối của tia HD lấy điểm K sao c

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D thuộc cạnh huyền BC. Kẻ DH vuông góc với AC ( H thuộc AC) Trên tia đối của tia HD lấy điểm K sao cho HK = HD. Kẻ DM vuông góc với AB ( M thuộc AB ) trên tia đối của tia MD lấy điểm N sao cho MN = MD. Chứng minh rằng A là trung điểm của NK.(LƯU Ý: VẼ HÌNH)
KHÔNG SAO CHÉP MẠNG
Viết một bình luận