Toán Lớp 9: Bài 1: cho tam giác abc nội tiếp (O;R), góc a=80 độ, góc C=50 độ. Gọi khoảng cách từ O đến AB, AC, BC là OH, OK, OD. So sánh các độ dài

By Thái Lâm

Toán Lớp 9: Bài 1: cho tam giác abc nội tiếp (O;R), góc a=80 độ, góc C=50 độ. Gọi khoảng cách từ O đến AB, AC, BC là OH, OK, OD. So sánh các độ dài OH,OK,OD.
Bài 2: Cho đường tròn (O; 3cm), dây AB=4cm
a) Tính khoảng cash từ O đến dây AB
b) M là điểm sao cho OM=2cm. Vẽ dây CD vuông góc OM tại M. So sánh AB và CD
LƯU Ý: có vẽ hình
giúp tớ với tớ cần gấp :<

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Bài 1: cho tam giác abc nội tiếp (O;R), góc a=80 độ, góc C=50 độ. Gọi khoảng cách từ O đến AB, AC, BC là OH, OK, OD. So sánh các độ dài”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1 tg ABC có góc A = 80; góc C = 50 nên góc B = 50 nên AB = AC nên OH = OK
     và BC > AC vì góc A > góc B nên OD < OH vậy OH = OK > OD
  Bài 2 a/ Gọi I là trung điểm AB thì OI vuông góc AB .
         OI^2 = OA^2 – AI^2 = 9 – 4 = 5 –> OI = √5 vậy khoảng cách từ O đến AB là OI = √5cm
        b/ Dây CD vuông góc OM nên và OM  = 2cm nên OM < OI suy ra CD > AB (khoảng cách càng ngắn thì dây càng lớn)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1 . Áp dụng tổng các goác trong tg là 180 → ∧B = 50 độ → tg ABC cân tại A → AB = AC
              →  ^B = ^C < ^A
             Áp dụng liên hệ góc và cạnh đối diện trong tg → ^A > ^C →  BC > AC →  BC > AC = AB
             Áp dụng liên hệ khoảng cách từ tâm O đến dây cung trong đường tròn :
             Hai dây bằng nhau thiof cách đều tâm  AB = AC → OH = OK
              Hai dây không bằng nhau dây nào dài hơn thì xa tâm hơn (khoảng cách lớn hơn) BC > AC
             → OD < OK : Vậy       OD < OH = OK
  Bài 2  a/  Vẽ OH vuông góc dây AB → H trung điểm AB →AH = 2cm. Ta tính OH
              tg AHO vuông → OA² = AH² + OH² → OH² = OA² – AH² = 3² – 2² = 9 – 4 = 5 → OH = √5
             → Khoảng cách từ tâm O đến dây AB là √5 cm
              b/ OM là khoản cách từ O đên dây CD –> so sánh CD và AB trở thành so sánh OM và OH
               Có OH² = 5 và OM² =2² = 4 → OH² > OM² → OH > OM → AB < CD ( vì khoảng cách lớn
               hơn  thì dây ngắn hơn )

  toan-lop-9-bai-1-cho-tam-giac-abc-noi-tiep-o-r-goc-a-80-do-goc-c-50-do-goi-khoang-cach-tu-o-den

  Trả lời

Viết một bình luận