Toán Lớp 9: Bài 1 (5,0 điểm). Cho hai hàm số bậc nhất y = ( m-1 ) x + 2m – 5 (d1) và y = 3x – 2 (d2) a) Tìm m để hai đồ thị hàm số cắt nhau. b) Vớ

Toán Lớp 9: Bài 1 (5,0 điểm). Cho hai hàm số bậc nhất y = ( m-1 ) x + 2m – 5 (d1) và y = 3x – 2 (d2)
a) Tìm m để hai đồ thị hàm số cắt nhau.
b) Với m = 3, tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng.
c) Gọi A là điểm thuộc đường thẳng (d2 ) có tung độ bằng 7. Tìm m để đường thẳng (d1 ) đi qua A.
mọi người giúp em vs ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a) $m\ne4$
  b) Toạ độ giao điểm của (d1) và (d2) là $A(3;7)$
  c) $m=3$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (d1): $y=(m-1)x+2m-5$
  (d2): $y=3x-2$
  a)
  Để (d1) cắt (d2)
  $\to m-1\ne3\to m\ne4$
  b)
  Với $m=3$
  $\to$ (d1): $y=2x+1$
  (d2): $y=3x-2$
  Phương trình hoành độ giao điểm:
  $2x+1=3x-2\\\to x=3\\\to y=3.3-2=7$
  $\to$ Toạ độ giao điểm của (d1) và (d2) là $A(3;7)$
  c)
  Điểm A thuộc (d2) có tung độ bằng 7
  $\to 7=3x-2\\\to x=3\\\to A(3;7)$
  Để (d1) đi qua $A(3;7)$
  $\to 7=(m-1).3+2m-5\\\to m=3$

  Trả lời

Viết một bình luận