Toán Lớp 6: Một tấm biển quảng cáo ,dạng hịn chữ nhật CD 12m , CR 1,5m người ta kắp đèn nháy xung quanh . biết 1 m giá 16000 đ . Hỏi chi phí là bao

Toán Lớp 6: Một tấm biển quảng cáo ,dạng hịn chữ nhật CD 12m , CR 1,5m người ta kắp đèn nháy xung quanh . biết 1 m giá 16000 đ . Hỏi chi phí là bao nhieu

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  432.000đ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi của tấm biển là :
     (12 + 1,5) x 2 = 27 ( m )
  Chi phí lắp đèn nháy xung quanh là:
     16000 x 27= 432.000 ( đồng )
                        Đáp số: 432.000đ
  Vậy chi phí 432.000đ
  #ShuProVip
  Xin ctlhn

  Trả lời

Viết một bình luận