Toán Lớp 9: Tìm m để y=(2m+1)x+m-3 đồng biến trên R A, m lớn hơn 1/2 B, m nhỏ hơn-1/2 C,m lớn hơn 1/2 D,m lớn hơn -1/2

Toán Lớp 9: Tìm m để y=(2m+1)x+m-3 đồng biến trên R
A, m lớn hơn 1/2
B, m nhỏ hơn-1/2
C,m lớn hơn 1/2
D,m lớn hơn -1/2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để y=(2m+1)x+m-3 đồng biến trên R thì:
  a>0 hay 2m+1>0
  ⇔2m>  -1
  ⇔ m>(-1)/2
  Vậy m>(-1)/2 thì y=(2m+1)x+m-3 đồng biến trên R
  => Giải đáp D

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: $y = (2m + 1)x + m – 3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$
  $\Rightarrow 2m + 1 > 0$
  $\Leftrightarrow 2m > -1$
  $\Leftrightarrow m > -\dfrac{1}{2}$
  Giải đáp: D

  Trả lời

Viết một bình luận