Toán Lớp 5: 7. Vườn hoa nhà bác Mai và vườn hoa nhà bác Linh đều códạng hình vuông. Biết rằng độ dài một cạnh vườn hoa nhàbác Mai gấp 2 lần độ dài

Toán Lớp 5: 7. Vườn hoa nhà bác Mai và vườn hoa nhà bác Linh đều códạng hình vuông. Biết rằng độ dài một cạnh vườn hoa nhàbác Mai gấp 2 lần độ dài 1 cạnh vườn hoa nhà bác Linh.Hỏi diện tích vườn hoa nhà bác Mai gấp mấy lần diện tíchvườn hoa nhà bác Linh?
A. 8 lần B 2 lần C. 9 lần D. 4 lần (cần bài giải)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nếu mỗi cạnh cạnh vườn hoa nhàbác Mai gấp 2 lần độ dài 1 cạnh vườn hoa nhà bác Linh thì ta có hình sau:
  Vậy vườn hoa nhà bác Mai gấp mấy lần diện tích vườn hoa nhà bác Linh là 4 làn

  toan-lop-5-7-vuon-hoa-nha-bac-mai-va-vuon-hoa-nha-bac-linh-deu-codang-hinh-vuong-biet-rang-do-da

  Trả lời

Viết một bình luận