Toán Lớp 6: những kiến trúc có hình đối xứng tâm (2 hình trở lên nhé)

Toán Lớp 6: những kiến trúc có hình đối xứng tâm (2 hình trở lên nhé)

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Tam giác đều có tâm đối xứng là trọng tâm, trục đối xứng là đường trung tuyến.
  -Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm của  đường chéo, trục đối xứng là  đường chéo và đường trung trực của các cạnh.
  -Hình chữ nhật có tâm đối xứng là giao điểm của  đường chéo, trục đối xứng là đường trung trực của các cạnh.
  -Hình thoi có tâm đối xứng là giao điểm của đường chéo, trục đối xứng là  đường chéo.
  -Hình tròn có tâm đối xứng là tâm đường tròn, trục đối xứng là đường kính.
   

  Trả lời

Viết một bình luận